ILLA home page
  1. ILLA CLI

Du måste ha Docker innan du kan använda ILLA CLI för att distribuera en egen installation. När du använder ILLA CLI bör du lägga till nuvarande användare till dockergruppen eller använda i root.

Laddar ner ILLA CLI

Om du har Rust installerat kan du enkelt bygga +installera den senaste ILLA CLI-utgåvan med last:

> cargo install illa

Verktyget last kommer att slutföra nedladdning av ILLA CLI med dess källberoenden, bygga och installera den i lasten bin sökvägen så att vi kan köra den. En gång installerat kan du köra ILLA CLI med illa-kommandot.

Alternativt kan du bara ladda ner ILLA CLI för ditt operativsystem här:

Om du laddar ner från ovanstående länkar, stegen är något annorlunda jämfört med att ladda ner ILLA CLI från frakt. Efter nedladdning av CLI, måste du göra det körbart. Låt oss ta illa-linux till exempel:

## ladda ner illa cli binärfil
> wget https://github.com/illacloud/illa/releases/latest/download/illa-x86_64-linux.tar. z

## packa upp filen
> tar -zxvf illa-x86_64-linux.tar. z

> cd illa-x86_64-linux

> chmod +x illa

## kör illa cli
> ./illa

Kontroll av förutsättningarna för egen installation

Dessa portar 5432, 9999 och 8000 bör förbli för ILLA Builder

Följande kommando kommer att kontrollera förutsättningarna för egen installation på ditt operativsystem:

> illa doctor

Installera ILLA Builder

När ILLA CLI har installerats kan du köra en egen värd eller cloud installation.

Snabbstart

> illa distribuera --self --port=10000

Du kan helt enkelt distribuera en egen värd ILA Builder genom att köra följande kommando:

# den port som ILLA Builder kan nås på kan ändras
# den <MOUNT_PATH> är den anpassade monteringssökvägen för ILLA Builder, standardvärdet är en sökväg under användarens hemkatalog om den inte är ifylld
> illa distribuera --self --port=10000 --mount=<MOUNT_PATH>

Nu kan du komma åt ILLA Builder: http://localhost:10000

Uppdaterar ILLA Builder

För att uppdatera ILLA Builder med de senaste dockerbilderna, använd följande kommando:

> illa uppdatering --själv

Övrig verksamhet

# lista ILLA Builder
> illa list --self

# stop the ILLA Builder
> illa stop --self

# ta bort ILLA Builder
> illa ta bort --self

# tvingad borttagning av den körande ILLA Builder och ihållande data
> sudo illa ta bort --force --self --data

# starta om ILLA Builder
> illa starta om --self

# hjälp information
> illa hjälp